dijous, 19 d’abril del 2018

ELS APARELLS DEL COS HUMÀ 4t B

Durant el mes passat, a Ciències Naturals, vam estudiar els aparells del cos humà: l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor. Vam fer treball cooperatiu i en petits grups. Vam aprendre les funcions de cada aparell, els principals òrgans que els formen i les seves funcions. Després vam cercar la informació amb material de classe i amb material de casa duit  per alguns de noltros. La vam llegir, resumir,  posar en comú i escriure entre tots al quadern. Finalment vam fer uns murals.
dimecres, 18 d’abril del 2018

Taller "Els ramaders d'Alforí de Dalt" de 3r B

El passat mes de març la classe de 3r B va visitar la finca d'Alforí de Dalt de Ferreries.
A través de diferents jocs, els alumnes van representar les funcions que exerceix un ramader amb el seu bestiar i van descobrir les diferents construccions que s'utilitzen per a aquestes tasques: pous, abeuradors,...