dijous, 19 d’abril de 2018

ELS APARELLS DEL COS HUMÀ 4t B

Durant el mes passat, a Ciències Naturals, vam estudiar els aparells del cos humà: l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor. Vam fer treball cooperatiu i en petits grups. Vam aprendre les funcions de cada aparell, els principals òrgans que els formen i les seves funcions. Després vam cercar la informació amb material de classe i amb material de casa duit  per alguns de noltros. La vam llegir, resumir,  posar en comú i escriure entre tots al quadern. Finalment vam fer uns murals.